Home - Section About Us

บริษัท ตั้งรุ่งเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ตั้งรุ่งเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินกิจการธุรกิจผลิต สร้าง ออกแบบ ซ่อมบำรุงเครื่องผลิตอิฐบล็อคและผลิตแบบหล่อคอนกรีต

เช่น แบบหล่อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบหล่อเสา ฯลฯ ตั้งแต่ปี 2523 มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นมาตรฐาน และคุณภาพของงานบริการทั้งก่อนและหลังขาย เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

Home - Section Video

วีดีโอสาธิต
การทำงานของสินค้า

TR Automation เครื่องผลิตอิฐบล็อกอัตโนมัติ

กำลังการผลิต/8 ชั่วโมง : 10,000 - 12,000 ก้อน

Home - Section Contact Us

  ติดต่อเรา

 

Address

62/7 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000